Chodel na starych fotografiach

Na chodelskim rynku
Na łąkach wokół Chodla Na łąkach wokół Loretu
Żniwa w pełnym tego słowa znaczeniu Łąki obok cmentarza
Na moście nad Chodelką