Duchowieństwo parafialne i służba kościelna

Koniecznym warunkiem, który musiał być spełniony, aby biskup dokonał erekcji kościoła było, zatrudnienie zarządcy parafii, który mając zapewnione odpowiednie uposażenie sprawowałby opiekę duszpasterską nad powierzoną mu wspólnotą parafialną.
Z punktu widzenia prawnego w parafii chodelskiej w minionych wiekach zatrudnione były dwie kategorie kleru, mianowicie zarządcy parafii i grupa kleru pomocniczego. Zróżnicowanie w obrębie stanu duchownego w głównej mierze wynikało z pełnionych funkcji, pozycji prawnej, materialnej, wykształcenia, pochodzenia, zdolności i wartości osobistych, oraz obcowania z ludźmi i szukania właściwego stanowiska dla siebie.
Działalność zarządców parafii Chodel, podobnie zresztą jak działalność całego stanu duchownego była szczególnie w okresie istnienia Królestwa Polskiego ograniczona przez szereg reskryptów i dekretów wydawanych przez władze państwowe. Dążyły one do całkowitego podporządkowania prowadzonej przez kler działalności i kontaktów z wiernymi. Ingerencja ta odbywała się na różnych płaszczyznach.