Proboszczowie parafii Chodel od 1591 roku

Lata 1591 - 1596 Ks. Gallus Józef
Lata 1596 - 1600 Ks. Gmezyus Kacper
Lata 1600 - 1605 Ks. Leszczyński Jakub
Lata 1605 - 1645 Ks. Korzeniowski Stanisław
Lata 1645 - 1661 Ks. Kalinowski Wojciech
Lata 1661 - 1686 Ks. Dubilowicz Piotr
Lata 1686 - 1689 Ks. Grabowiecki Stanisław
Lata 1689 - 1735 Ks. Sokołowski Paweł
Lata 1735 - 1740 Ks. Wojtowski Szymon
Lata 1740 - 1767 Ks. Lachakowicz Jan
Lata 1767 - 1788 Ks. Gajewski Jan
Lata 1788 - 1804 Ks. Treffler Wincenty
Lata 1804 - 1839 Ks. Okuniński Michał
Lata 1839 - 1839 Ks. Pruszyński Andrzej
Lata 1839 - 1840 Ks. Szyjkowski Andrzej
Lata 1840 - 1843 Ks. Wójcicki Tomasz
Lata 1843 - 1844 Ks. Piramowicz Konrad
Lata 1844 - 1845 Ks. Ściegienny Piotr
Lata 1845 - 1846 Ks. Warski Paweł
Lata 1846 - 1848 Ks. Sobieściański Józef
Lata 1848 - 1856 Ks. Antulski Michał
Lata 1856 - 1863 Ks. Frankiewicz Józef
Lata 1863 - 1865 Ks. Bogucki Stanisław
Lata 1865 - 1868 Ks. Flis Franciszek
Lata 1868 - 1884 Ks. Garbaczewski Jan
Lata 1884 - 1925 Ks. Ozimiński Piotr
Lata 1925 - 1927 Ks. Dworzycki Michał
Lata 1927 - 1933 Ks. Brzóz Hieronim
Lata 1933 - 1935 Ks. Dębowski Kazimierz
Lata 1935 - 1953 Ks. Biernacki Antoni
Lata 1953 - 1958 Ks. Niećko Edward
Lata 1958 - 1984 Ks. Frankowski Józef
Lata 1984 - 1985 Ks. Adamek Jan
Rok 1985 - dalej Ks. Sowa Ryszard, któremu bardzo dziękuję za pomoc w dotaciu do większości materiałów o Chodlu.

W przedsionku kościoła parafialnego wmurowana jest tablica z wyrytymi na niej imionami i nazwiskami kolejnych proboszczów chodelskiej parafii