Galeria zdjęć wnętrza wieży kościelnej kościoła

Poniżej zdjęcia pokazujące niewidoczne dla większości zwiedzających wnętrze wieży kościelnej.

1. Widok ogólny wieży. 2 i 3. Widok drugiej kondygnacji wieży.


1. Konstrukcja zegara kościelnego od tyłu. 2. Elementy konsttrukcyjne. 3. Elementy konstrukcyjne powyżej drugiej kondygnacji wieży.


1. Widok jednego z okien wieży. 2. Konstrukcja sklepienia nad główną częścią kościoła.