Położenie Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Obszary chronione powiatu opolskiegoChodelski Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest w zachodniej części województwa lubelskiego i obejmuje swym zasięgiem powierzchnię gmin: Wilków, Łaziska, Karczmiska, Opole Lubelskie, Poniatowa, Borzechów i Chodel.
Północna granica Chodelskiego OChK na długim odcinku jest równocześnie granicą strefy osłony Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Na wschodzie Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu sięga wzdłuż doliny Chodelki po granice wsi Borzechów, a najdalej na południe obejmuje część wsi Ratoszyn. Granice poprowadzono najczęściej krawędziami obszarów leśnych i polnymi drogami tak, aby do obszaru chronionego krajobrazu włączyć najatrakcyjniejsze krajobrazowo i najmniej zdegradowane obszary.
Południowo-zachodni odcinek granicy oddziela Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu od osłony Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Zachodnią granicę Obszaru Chronionego Krajobrazu i jednocześnie województwa lubelskiego stanowi Wisła.
Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny wchodzące w obręb dwóch interesujących pod względem fizyczno-geograficznym subregionów Wyżyny Lubelskiej. Na zachodzie jest to część przełomowego odcinka Wisły Środkowej. Na wschodzie - duży fragment Kotliny Chodelskiej.
Najniższy punkt w Obszarze Chronionego Krajobrazu w wysokości ok. 123 m n.p.m. znajduje się przy korycie Wisły na granicy osłony Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, najwyższy o wysokości ok. 240 m n.p.m. przy wschodniej granicy obszaru chronionego.