Przywilej z 1517 roku

Copia Privilegii Bernardi Macieiowski Judicis Terrae Lublinensis.
Datum Civibus in Oppido Chodel Anno Domini 1517.

In Domine Domini Nostri JESU Christi et Goloriossimae Virginis Mariae Matris Suae ac Sanctae Dorothea Amen. Bernardus Macieiowski Judex Terrae Lublinensis Notum Facio Universis et Singulis guibus expedit et ad quorum notitiam et examen in futurum praesentia scripta devenerint, Quia, accedente Speciali Gratia Serenissime Principis et Domini Sigismundi Dei Gratia Regis Poloniae etc. qua Majestas Sua Serenissima largita est privilegium su er fundationem oppidi dicti Chodel in haereditate mea una cum Libertatibus et Jure Civili prout in ipso Privilegio per Maiestatem Suam largito cintinentur slarius et evidentius.
Et volens ut eo clerius Oppidi atg/ue/ loci Incolatus se situaret et congregat tale privilegium de jure meo haereditario incolis dicti oppidi Chodel et Suburbiorum eiusdem, tanquam subditis meis clare instituti, prout in eo inferius contenta canunt, demonstrant et obloguuntur. Et primo dedi Incolis praedicitis a primo anno situationis alias a data praesentis Libertatis annos viginti ab omnibus censibus, quos census expirata Libertate solvere tenebuntur de domibus et agris exterplandis ac hirtis.
Item largitus sum eisdem Suboppidum praefatum borram pro extirpandis agris ad quod lancos extendet iuxta mensura laneorum vicinarum et contiguarum villarum incipiendo quo ad latitudinem a metis Villa mea Wola Kłodniczka usque ad locum quo vocatur ozady Kierz ad longitudinem vero incipiendo a via quae tendit de dicta Wola Kłodniczka per Cuburbium praeter Ecclesiam uarochialem anctorum Petri te Pauli Apostolorum in bora versus Concidente per aggerem piscinae Plebani. Item dedi eisdem Pastulum Comune pro pascendis equis trans piscinam Superiorem ex opposito Oppidi versus orientem. Item ad fluvium dictum Kozuchowska.
Item dedi eisdem Indaginem incipiendo a via qua tendit de dicto Oppido in villam Godow usque ad Fluvium dictum Kozuchowska. Item dedi dictis Oppidanis agros ad mericam versus Oppidum Urzędow Incipiendo a meta villae Godow? ex meta agri in quo nunc residet Kmeto dictus May ad latitudinem usque ad flavium dictum Kozuchowska ad longitudinem vero usque ad viam quae tendit de villa Swidno ad willam Ratoszyn.
De his vero praemissis agria expirata libertate tenebuntur Solvere sub unius anni decursu de quolibet laneo, ad quamlibet partem, singulariter per quadraginta grossos et de hortis qui continebunt Stadium medii lanei grossos octo, et de inceps iuxta quantitatem et Dni haerefitarii voluntatem seu constitutionem Item de domibus quae in circulo situabuntur sex grossos, de his vero quae vel in plateis, per quator grossos. Item quincunque propinaverit cerevisiam vel aliis liquors ad quartale anni unum grossum cum medio.
Item cum contigerit bellica expeditio ipsi cives cum D/omi/no Suo currum cum quator equis impleatum comeatibus et cum omni apparatus ad praedictum currum necessario. Si vero id eis onerosum esse videbitur tunc contribuent per octo grossos et hoc de domibus in circulo situates, de domibus vero platearum ac Suburbii per grossos et id fieri debet in corum liberto arbitrio quod onus ex praemissis subire voluerint.
Inquilini vero et hominess caeteri praedicti Oppidi inhabitatores, qui carebunt propriss domibus pro ipsa bellica expeditione D/omi/no suo exactionem iuxta taxam quam constituet advocatus cum consulibus quam exactionem dabunt in subsiduim disponenti currum. Si vero currum expedire noluerint tunc in manus D/omi/ni haereditarii dabunt in dictam sis seu statutam contributionem.
Itempraedicti Cives tenebuntur aggerem piscinae quae jacet circa Oppidum reparare toties quoties et quo modo opus fuerit excepta ruptura violenta ad quam villani D/omi/ni haereditarii reperandam una cum Civibus erunt obligati. Et cum contigerit /Do/mi/num haerdem, pro tempore existentem aggerem perfodere pro dimissione piscinae, ex tunc tenebitur illud formen cum propriis sumpsibus et villania hominibus reformare seu reintegrare. Item artifices conservandi debent in Oppido praedicto iuxta modum et consoctudinem aliarum Civitatum vicinarum et praesertim Civitatis Lublinens ac exemplis ac exemplis aliarum. Ut praefertur Civitatum vicinarum tam in solutionibus, quam atiam in venditionibus ex mensuris iuxta exigentiam temporis et loci necessitatem.
Et ut quilibet suo labore et sumptu quom in praedioto Oppido impederit jusse fruatur et gaudeat, liberam erit..vndere domum suam cum agris et hortis et pratis injucto tamen ementi onere praeinserto pro quo melius et utilius poterit non alteri tamen nisi quem Dominus Oppidi cum advocato et consulibus Oppidi susceperint et cum in vicinumcivilem praeconsenserint. Ex Jure etiam Caduco sic observabitur, ut est In Caeteris Vicinis Civitatibus Regalibus et haereditarilis.
Et haec omnia praemissa teneri debent ex ue parte tam Dominum haereditarii quam etiam Incolarum Oppiti praedicti perpetuis temporibus et in aevum. Datum in Oppido Chodel Anno Viginei Partus Millessimo Quingenentesimo Decimo Septimo.

Michael Dobrowolski Rector Cool. Lubl. Soc. Jesu Extractum ex Libro Jurium Collegii Lublinens Soc. Jesu.Ma 1660 post deflagrationeChodeliens facta 1661.


Przywilej z 1558 roku

Copia privilegii suburbijs in Oppido Chodel ab haeredibus 7 januarii 1558 (wydano w Krakowie).
In Nomine Domini Amen

Ad perpetuam Rei memoriam Nos Stanislaus Castellanus Sandomierensis Sacrae Regiae Maiestatis Curiae Marcalcus Lubowlens Zawichostens etc. Cap/itan/ues et Bernardus Macieiowski Patruus unae cum Nepote Sue notum facimus universes et singulis quibus et ad quorum Notitiam et axamen in futurum praesentiae soriptae devenerint Quia acceddente Speciali Gratia Serenissimi Principis et Domini Sigismundi Dei Gratiae piae memoriae Regis Poloniae etc. Quia Maiestas Sua Serenissima largita erat Privilegium Super Fundationem Oppidi dicti Chodel in Terra et Disoritu Lublinensi in haereditate nostra cum libertatibus st Jure Civili prout in ipso Privilegio per Maiestatem Suam largito continentur Clarius et evidentius et volens ut eo celeries Suburbium Nostrum atque loci Incolatus se situaret et congregat tale Privilegium de Jure nostro haereditario Incolis dicti Suburbij tanquam Subditis dare instituimusprout si eo inferius canunt demonstrant et obloguuntur.
Et primo dedimus Incolis praedictis a primo anno situationis alias a data praesentis libertatibus anno octo ab amnibus censibus quos expirata libertate solvere tenebuntur de agris extirpates seu extirpandis.
Item tamen largiti sumus eisdem Oppidum nostrum videlicet novem medius laneos hoc est incipiendo a meta lanei quae pertinet ad Ecclesiam Sancti Petri parochialem in Chodel ad metam villae Jezow usque unae cum pratis eisdem agris adiacentibus ex una parte Oppidi nostri, ex altera vero parte largiti Sumus eisdem subditis nostris viginti quator meios mansos una cum pratis cisdem agris adiacentibus Incipiendo vero ad longitudinem a Fiscina dicta Budzyn ad viam stratam quae tendit de Ratoszyn ad villam Pusnens usque ad latitudunem vero incipiendo a metadicti Oppidi? usque ad aggerem praefata piscine Budzyn, de hisvero preamissis agris expirata libertate solvere tenebuntur sub decursu unius anni de quolibet medie manso per vigintigrossos et per medium Corethum Tritici pulchri grani Superabundanae mensura et per duos corethos avenae.
Item praefati subditi nostri nullos alios labores exercent zantum dum et quando ardua necessitas fuerit ad laborandumPiscinarum videlicet Budzyn et Czuryłow Staw ex tunc praefati subdidi nostri tenebuntur idiem omnes labores exercese etc. ut quolibet suo labore et Sumptu quem in praedicto Suburbio impederit iusse fruatur et gaudeat liberum cret cuig vendere Domum Suam cum agris et hortis et pratis iniuncto tamen ementi onere praeinserto pro quo nolius et utilius poterit et non alteri tamen nisi quem Dominus Suburbij Susceperit et eum Vicinum Civitem fore comenserit Qui praefati Subditi nostri non aliae Jure prout et Oppidani Nostri Choleliens quae debunt et haec omnia praemiasa teneri debent ex utraque Parte tam Dominorum haereditariorum quam etiam Incolorom Suburbii praedicti porpetuis temporibus et in aevum In cuius Rei evidenteus Festimonium Sigilla Nostra sunt appensa et minibus nostris proprijs subscripto. Fatum praesens Gnosis Felicino Ziemacki Stanislao Krasicki Cristophoro Moczarski Laurentio Branecki et alias fide dignis nuam plurimus Cracoviae Septima Mensis Januarii Anno Dni MDLVIII.

Stanislaus Macieiowski Castellanus Sandomirensis Extractum ex Libro Jurium Collegii Lublinens Societatis JESU20 maji 1662 post deflagrationemChodeliens factam 1661.
Michael Dobrowolski Rector Coollegii Lublinens Soc. Jesu