Analiza urbanistyczna: 1 - 2 - 3 - 4 * Zabudowania parafii * Synagoga * Obecna zabudowa Chodla * Zabytki Chodla * Wnioski konserwatorskie