Wykaz zabytków i obiektów zainteresowania konserwatorskiego

Obiekty zabytkowe

1. Kościół p.w. Św.Trójcy (lata 30-te XVI wieku - koniec XVI wieku).
2. Dom parafialny (1920 r.).
3. Plebania - lata 30-te XX wieku.
4. Kościół p.w. M.B.Loretańskiej 1736 - 1750.
5. Dawny zajazd (1893 r.), ul.Rynek 44/45.

Kapliczki i pomniki wolnostojące

1. Kapliczka przy ulicy Szkolnej (1904 r., fundator A.Winiarski)
2. Statua Matki Boskiej przy ulicy Mostowej (1912 r.)
3. Ceglane ruiny postumentu w Lorecie (początek XVII wieku)

Nagrobki na cmentarzu parafialnym

1. Dionizego Trzcińskiego (po 1865)
2. Rodziny Mazurkiewiczów (po 1867)
3. Rodziny Siekluckich (po 1874)
4. Anieli Woźniakowskiej (po 1889)
5. Sabina Truszkowskiego (po 1891)
6. Michała Wyleżyńskiego (po 1892)
7. Walentego i Magdaleny Majchrowskich (po 1895)
8. Bolesława Piaseckiego (po 1909)