Jest sobie taki Chodel, a w nim...

Chodelski Obszar Chronionego KrajobrazuChodel powoli zaczyna być miejscem znanym dla turystyki i wypoczynku: posiada czystą wodę w pobliskim zalewie, dziesiątki hektarów stawów rybnych, rzekę Chodelkę z żyjącymi w niej pstrągami, pełne grzybów lasy, czyste powietrze przesycone sosnowym zapachem i nieskażone wyziewami współczesnego przemysłu.Widok panoramy Chodla z wieży koœcielnej

Położony w centrum Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, otoczony dziesiątkami stawów hodowlanych, lasami oraz posiadając malowniczo położony wśród lasów zalew wędkarski, stanowi niejako enklawę spokojnego wypoczynku tak potrzebnego i poszukiwanego przez mieszkańców miast.

W Chodlu, którego układ urbanistyczny został włączony do urzędowego spisu zabytkówznajdują się cenne zabytkowe budowle. Zwiedzić można gotycko - renesansowy kościół z I połowy XVI wieku z obiektami towarzyszącymi (brama, kaplica) oraz ruiny pojezuickiego kościoła na wyspie wśród stawów - Loret.

Niniejsza prezentacja stanowi w tej chwili być może jedyne źródło wiedzy historycznej i turystycznej o Chodlu, a dla mieszkańców powinno być zachętą do poznania swojej miejscowości. Strona jest w ciągłej budowie i przebudowie a jej powstanie i zawartość była i jest wyłącznie prywatną inicjatywą jej właściciela. Wszelkie uwagi o jej zawartości i funkcjonalności proszę kierować do Autora strony.

Chodelski zalew w obiektywieStawy hodowlane wokół Loretu