Historia Chodla

Fragment mapy Polski zamieszczonej w: Rizzi Zannoni, Atlas Polski, 1772 r.Historia kościoła parafialnego w ChodluHistoria Chodla nawet dla większości jego obecnych mieszkańców jest mało znana. Powód prosty - brak materiałów pisanych i fotografii przedstawiających historię miejscowości, skutecznie zniechęca do poznania jej historii.
Nieliczne, bardzo skąpe opracowania ne temat Chodla niewiele wnoszą do rozjaśnienia ginących w mrokach dziejów ważniejszych okresów z życia miasta. Te do jakich udało się dotrzeć, zostały zebrane i umieszczone na niniejszej stronie stając się tym samym nieomal jedyną, ogólnie dostępną pisaną historią Chodla.
Warto też podkreślić, że wielokrotnie zmieniani właściciele Chodla niezbyt interesowali się jego rozwojem. Częste pożary, zawiłe zakręty historii, doprowadziły w końcu do takiego jak dzisiaj statusu miejscowości.
Pod zakładkami nawigacyjnymi na górze strony umieściłem teksty opisujące czasy najstarsze, historię Chodla w czterech częściach od założenia (erekcji) do czasów obecnych, kalendarium wydarzeń oraz historycznych przynależności administracyjnych Chodla oraz dokumenty wydane przez byłych właścicieli, w których spisano przywileje dla mieszczan.
Podczas pracy nad stroną zdołałem odszukać także pewną część starych fotografii Chodla przedstawiających wygląd jego i mieszkańców. Zapraszam do ich obejrzenia. Mam nadzieję, że zawartość tej witryny, pozwoli chociaż w małym stopniu zapoznać się przeszłością i teraźniejszością Chodla.