Położenie * Budowa geologiczna * Szata roślinna i świat zwierzęcy * Walory krajobrazowo-przyrodnicze * Hydrografia * Klimat